Sorry, u moet Javascript inschakelen om deze website te bezoeken.
Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Garantie

Uit de "Algemene reparatievoorwaarden consumentenelektronica" van Techniek Nederland (2017)

Artikel 2 Klachtomschrijving
Bij reparaties wordt uitgegaan van de klachten die op de afgiftebon zijn omschreven.

Artikel 12 Garantie
Het bedrijf geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van 3 maanden op de reparatie. Deze garantietermijn
gaat in op het moment van afgifte van het product aan de klant. Op schoonmaak- cq onderhoudsbeurten, alsmede
op reparaties verricht aan producten met bliksem-, water- of vochtschade wordt geen garantie gegeven, tenzij op
de afgiftebon uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.

Artikel 13 Volgende Reparatie
Wanneer binnen 3 maanden na afgifte van het gerepareerde product de klachten genoemd in artikel 2 terugkeren, doet het bedrijf een opgave van de prijs voor een nieuwe reparatie.
Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen die onderdelen en arbeid die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht. Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de vorige reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie aan de klant doorberekend. Het hiervoor bepaalde in dit artikel is niet van toepassing voor zover de klant aanspraak kan maken op ontbinding van de overeenkomst in geval van een ernstige tekortkoming bij een eerdere reparatie. Na hernieuwde reparatie gaat de garantie opnieuw in.

In het geval de voorwaarden van Uneto-Vni gewijzigd worden, zijn deze wijzigingen leidend en vervalt bovenstaande.

De volledige voorwaarden vind u hier.

decollect